Main Laptop Dell Precision 3510

5,500,000

Main Laptop Dell Precision 3510 bóc máy, nguyên bản.
core i7-6820HQ, VGA 2GB AMD R7-370